Home » Språk & aktiviteter

Språk & aktiviteter

 

Effektiv språklæring forutsetter kommunikasjon, som forutsetter en sosial setting, for det å lære seg levende språk er i sitt vesen en sosial prosess. Derfor har et språkkurs i utlandet alltid et fritidstilbud og et tilbud om losji hos en lokal familie, der man er uformelt sammen med andre og kan bruke språket naturlig. Eventuelt hotell, leilighet, internat for den som ønsker å bo uavhengig.

Denne typen språkopphold og språkferie er fylt med aktiviteter og læring i et internasjonalt miljø. Det blir en sosial opplevelse som gjør et slikt opphold til noe unikt, forskjellig fra standard turistreiser og hotellopphold.  Det kan bli en rikere opplevelse av menneskene og deres kulturelle miljø, fra innsiden, i tillegg til den språkferdighet og språkglede som er en verdi i seg selv.